DEN HELLIGE FYRST ALEKSANDER NEVSKIJS 800-ÅRSDAG


I 2021 fejrer Rusland 800-året for den hellige fyrst Aleksander Nevskij af Rusland, som var en trofast søn af sit fædreland. Denne udstilling er tilegnet hans person. Udstillingen, som gengiver et vigtigt kapitel af den russiske historie, er skabt af den fremtrædende nulevende kunstner Evgenij Emeljanov. Udstillingen viser os de steder, hvor fyrst Aleksander Nevskij blev født, voksede op og blev dannet som kriger og hersker. Den beretter om hans militære og diplomatiske bedrifter og om, hvor højt fyrst Aleksander Nevskijs gerninger bliver værdsat af den Russisk-ortodokse Kirke, som har helgenkåret ham. 

                                                                                                                                                                     

                                             


                     

Det er mig en glæde, at invitere dig til en eftermiddag, hvor vi hylder ”Kunsten, Litteraturen og Mennesket” ved Dostojevskij – Monumentet på Assistens Kirkegård i København, i anledning af forfatteren Dostojevskijs 200 års fejring i 2021. Litterære klassikere er klassikere af en grund. De er hævet over modeluner og bærer en stemme med sig, der taler ud over den enkelte. Siden 2019 er det blevet en tradition, at vi fejrer Fjodor Dostojevskij med en teaterbegivenhed. Det har stor betydning, når verdenslitteraturen kan bidrage til at holde vores øjne åbne og verden stor.

Det sker lørdag d. 04. september 2021 kl. 17:00 – ca. 18:30

Dostojevskij – Monumentet

ved Kapellet, Assistens Kirkegård i København


                                                   

                                                    Kære brødre og søstre!

Den 24. og 25. oktober kirken vil fejre den Hellige København – Jerusalem Ikonen af Guds Moder (kaldet "Den grædende").  

Man læse Ikonens historie  på dansk.

Alhellige Gudsføderske, frels os!

   GUDSMODERS TÅLER:

     

Vor kirkes ikon Gudsmoder af Jerusalem, der sædvanligvis står på analoghion, ved søjlen i kirkens højre side, begyndte sidste fredag, den 10. marts, første fredag i den Store Faste, at græde - det vil sige, at udskille hellig myrra fra sine øjne.

Denne fredag morgen havde vi de Forudindviende Gavers Liturgi kl. 9.30, og herefter blev der afholdt Requiem for afdøde fru Maria Karlovna Strarup. Hendes kiste var bragt til kirken og stod åben midt i rummet under begge țjenester.

Efterhånden som folk kom til kirken, ærede de ikonerne sædvanlig vis, ingen bemærkede noget usædvanligt ved Gudsmoders-ikonen.

Efter begravelsesmessen fulgte vi kisten i procession til kirkegården, der var det tidspunkt ikke yderligere lejlighed for deltagerne til at ære ikonerne. Fd. hieromunk Benjamin, der var på besøg fra Australien, og munk Nikolaj (Nørregaard Nielsen) blev tilbage for at rengøre kirken, og de opdagede da, at rer løb fra øjnene af Theotokos. Vi telefonerede øjeblikkeligt til Ærkebiskoppen for at berette om det hændte, og han henstillede til, at ikonen ikke blev taget ud af dens glas og ramme for om søndagen.

Om søndagen åbnede vi før den Hellige Liturgi rammen, der var forsvarligt fastgjort med mange skruer, og vi så, at der nu var mere af den velduftende myrra, der ud som olie men fordampede som vand. Ikonen blev atter lagt tilbage med glas og ramme over.

Om torsdagen, den 16. marts, kom Nikolaj Brask for at fotografere ikonen. Vi tog ikonen ud af rammen og anbragte den et sted, hvor der var mere lys. Under fotograferingen vi en stor dråbe flyde fra det venstre øje og løbe ned ad kinden, lidt senere kom en mindre dråbe til syne i det højre øje, også den bevægede sig nedad. Vi blev meget rystede og bevægede over dette under.

Fredag besøgte nogle turister kirken, og efter at de var gået, bad kirkeværgen Larissa Gejel-Hansen præsten følge med op til kirken. Begge blev vi vidne til at en dråbe flød fra den Hellige Jomfrus øje. Samme dag kom Poul Bützow for at se ikonen. Han fulgte med op i kirken, og efter at have æret ikonen stod vi ved den i stille bøn. Vi nu atter en tåre danne sig i venstre øje, og den løb nedad i en enkelt dråbe.

rdag efter Vigilien blev ikonen højtideligt bragt fra dens pult til alterrummet og anbragt på alteret. Om søndagen tog præsten umiddelbart før Liturgien - efter Proskomedien - noget rent vat og tørrede ikonen. Til stede var fd. diakon Matteus Krotin og a1tertjenerne Nikolaj Konggård, Sergei Litvinov og Oliver Koprivica. Den aftørrede ikon blev anbragt stående alteret foran tabernaklet. Under den Guddommelige Liturgi, lidt efter Kerubhymnen, bemærkede vi, at tårerne løb ned ad Gudsmoders kinder i to baner fra begge øjne. Efter kommunionen blev ikonen anbragt midt i kirken, og vi sang Akathistos. De troende havde nu mulighed for at ære ikonen, og efter at alle havde kysset den, var al myrra fjernet ved deres læber, ikonen var atter tår.

Gudstjenestens deltagere forlod langsomt kirken, og som sædvanligt var nogle stadig tilbage for at tale sammen og kommentere det, de netop havde overværet. Fru Tatiana Fedorovna Baruël gik hen til ikonen for at ære den endnu engang. Mens hun stod der og sammen med præsten kommenterede, hvordan folk ligefrem tørrede al myrraen bort med deres kys, viste der sig pludselig en stor tåre i det ene øje snart fulgt af en fra det andet øje. De, der stadig var i kirken, samlede sig hurtigt omkring ikonen. Vi tog rent vat og fjernede dråberne, straks fulgte andre, store og klare. Dette gentog sig adskillige gange, indtil alle, omkringstående havde fået et stykke myrraduftende vat til at tage med hjem. Alle var synligt bevægede og talte højrøstet, meget lykkelige over at Gud og Hans Velsignede Moder havde vist dem den nåde, at de med deres egne øjne blev vidner til et dant stort mirakel.

De tilstedeværende var Tatiana F. Baruël, Natalia Sichinava, Fedor Svarovskij, Dimitrij Puzhev, Lina Barfoed, Oleg Larikov, Evgenija Grynberg, Anja Ambrodzi, Alexander Savin, Julija Dalsaa, Georgij Stojanov og flere andre, hvis navne vi ikke fik noteret os. Vi underrettede øjeblikkeligt Ærkebiskoppen om de seneste begivenheder, og han gav besked om, at vi hver dag i den kommende uge holder en bønnens tjeneste med Akathistos for Gudsmoder.

Det er meget vanskeligt at forklare meningen med sådanne mirakler. Vi har i de senere år hørt mere og mere om, at dette finder sted verden over. Gudsmoder af Iveron i Montreal begyndte at udgyde tårer af hellig myrra tilbage i 1981, og har ikke siden ophørt…

Nu er det sket i vores kirke, for vore øjne, bevidnet af så mange mennesker.

 


                                             
His Grace Archbishop AGAPIT of Stuttgart, Vicar of the German Diocese.


Dear in the Lord!

15 / 28 MAY 2020:

With sorrowful hearts, but confident in the mercies of the Lord

Archbishop Agapit, whose health had long been frail, suffered in particular from a weak heart. He reposed in the Lord this morning, on the Feast of the Lord’s Ascension.

Tonight in the hospital after a cardiac arrest, Archbishop Agapit died.

    Archbishop Agapit will be remembered for his long and devoted service as Vicar of the German Diocese, for his joyful countenance and love for the monastic life. We implore all the faithful of this Diocese, in which he also served, for pray for the repose of God’s beloved and faithful servant. May he be granted the Heavenly Kingdom, and may his memory be eternal!


                                                                                                                                                                                                        

 

Kære ven,
Det er os en glæde, at invitere dig med ledsager til åbningen af særudstillingen ”Dostojevskij i København” i anledning af forfatteren Fjodor Dostojevskijs 200 års fejring i år.
Det er 200 år siden, at den store russiske forfatter Fjodor Mikhajlovitj Dostojevskij (1821 – 1881) blev født. København fik i oktober 1865 besøg af forfatteren, der aflagde et ti-dages visit i byen og boede hos ungdomsvennen baron Aleksandr Wrangel, der var tilknyttet den kejserlige russiske legation. I udstillingen kortlægger vi Dostojevskijs færden, hans liv og venskab igennem en række kronologiske spor, der tager udgangspunkt i byen København i oktober 1865.
Udstillingens åbning finder sted i Ruslands Hus i København:

Torsdag d. 14. oktober 2021 kl. 17:30

Vester Voldgade 11

1552 København V

Vi håber at modtage en tilkendegivelse fra dig, senest tirsdag d. 12. oktober. Vær med til den festlige åbning og få en ganske særlig oplevelse i selskab med festtalere, sceniske optrædener og boblende russisk champagne.

Vi glæder os til at fejre Dostojevskij sammen med jer!

De bedste hilsner                                                                                                                                                                               Viktor Melnikov  Teaterleder og skuespiller & Caspar Andreas Jørgensen
Forfatter 

Bemærk at det samme aften kl. 20 vil være muligt at opleve forpremieren på forestillingen ”Mit liv med Dostojevskij”. Oplev skuespiller Mira Noltenius  i rollen som forfatteren Dostojevskijs ”hjerte og sjæl”, hustruen Anna Dostojevskaja og lad dig forføre af violinisten Cassandra Andrea Juuls klassiske toner, bearbejdet og iscenesat af Ulla Koppel.


Se mere om årets Dostojevskij fejring på www.200YearsDostoevskyAnniversary.info